K.Čapek - Biblické apokryfy

Archiv Září 2007

18. 9. 2007 8:29
Rubrika: Nezařazené

Odpověděl Ježíš: Proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý kdož jest z pravdy, slyší hlas můj. Dí jemu Pilát: Co jest pravda? A když to řekl, vyšel opět k Židům a dí jim: Já žádné viny na něm nenalézám. (Ev. sv. Jana, 18, 37—38)…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio